Impulsem projectes culturals que transformin la societat

“La meva afició ha estat el treball per l’afany d’impulsar projectes”

(Lluís Carulla, 1987)

El premi

El Premi Lluís Carulla és un guardó convocat per la Fundació Carulla amb l’objectiu d’estimular i fer viables projectes culturals que ofereixin respostes als reptes que planteja la societat catalana actual.

El premi s’adreça a creadors de projectes culturals concebuts amb una clara vocació transformadora. A través del guardó, els impulsors del projecte esdevindran emprenedors.

Els projectes

Les propostes culturals presentades han d’oferir respostes creatives als reptes de la societat catalana d’avui dia. Han d’implicar una millora efectiva i quantificable en els seus àmbits d’actuació, i també han de tenir com a objectius generar oportunitats per al màxim nombre de persones possible i enfortir el sector cultural.

Qui s’hi pot presentar?

La convocatòria és oberta a particulars, empreses i organitzacions sense ànim de lucre. Els projectes presentats han de tenir repercussió a Catalunya i poden ser iniciatives inèdites, estar en una fase inicial de desenvolupament o plantejar un salt qualitatiu.

Àmbits d’actuació

Els projectes poden emmarcar-se en els sectors digital, musical, de les arts escèniques, poesia, literatura, fotografia, publicacions, cinema, audiovisuals, tecnològic i científic, entre d’altres. Un mateix projecte pot comprendre diversos sectors.

Premis

S’atorgarà un primer premi al projecte guanyador i dos premis als projectes finalistes.

Al projecte guanyador

 • 60.000 euros
 • Acompanyament empresarial al llarg de dos anys a càrrec de Netmentora Catalunya

Als dos projectes finalistes

 • Premi de 15.000 euros
 • Assessorament empresarial a càrrec de Netmentora Catalunya

Als dos projectes prefinalistes

 • La plataforma Verkami els oferirà una campanya de crowfunding per tal de finançar o completar el finançament dels seus projectes amb un suport i condicions especials

Mitjançant el Premi Lluís Carulla volem contribuir decididament a la viabilitat i consolidació dels projectes guanyadors, per la qual cosa, a més de la dotació econòmica, oferim acompanyament empresarial.

Amb la col·laboració de Netmentora Catalunya, entitat europea de suport a l’emprenedor, el projecte guanyador i els dos finalistes optaran a un acompanyament individual gratuït per part d’empresaris en actiu que ajudaran a professionalitzar i fer créixer l’empresa, a desenvolupar una visió global, a trencar l’aïllament introduint l’emprenedor a la xarxa empresarial, a preparar-lo per a la seva nova tasca d’empresari i a acompanyar-lo cap a l’autonomia.

Criteris de valoració

A l’hora de valorar les candidatures es tindrà en compte:

 • Que el projecte sigui cultural.
 • El grau d’innovació. El projecte ha de proposar una resposta nova, diferent i més valuosa que les existents actualment.
 • Que produeixi canvis efectius en la societat: el projecte ha de poder demostrar que és capaç d’abordar amb èxit la resposta al repte social plantejat.
 • Que impliqui el màxim nombre de persones.
 • Que pugui generar futurs llocs de treball.
 • Que el projecte sigui especialment eficient a l’hora d’assolir els resultats i sigui capaç d’aconseguir el seu propi finançament.
 • Que sigui mesurable: ha d’incorporar indicadors de seguiment, d’anàlisi i d’èxit.
 • La viabilitat de la proposta: ha de ser factible econòmicament i organitzativament.
 • La participació d’altres organitzacions i agents que sostinguin la iniciativa.

Jurat i procediment de selecció de candidatures

Dels projectes presentats, el jurat en seleccionarà deu com a prefinalistes, als quals es demanarà el pla de negoci ampliat i, si es considera necessari, més informació sobre el projecte. El jurat s’entrevistarà amb aquests deu candidats i, fruit de tot aquest procés, es descartaran cinc projectes.

Als cinc emprenedors que continuaran en el procés se’ls oferirà un assessorament empresarial de tres mesos per part d’empresaris per validar el model de negoci i definir factors crítics d’èxit. Fins a cinc empresaris coneixeran i analitzaran els projectes per donar feedback als emprenedors.

Aquests cinc prefinalistes defensaran les seves candidatures davant el jurat del premi, que escollirà els tres finalistes

A proposta del jurat, el patronat de la Fundació Carulla escollirà el projecte guanyador. El premi podrà ser declarat desert si el jurat considera que cap projecte té prou qualitat.

Presentació de candidatures

Per optar al premi cal emplenar els formularis d’inscripció i adjuntar la documentació que s’hi demana a www.premilluiscarulla.cat o www.fundaciocarulla.cat.

L’emprenedor pot presentar avals tècnics, acadèmics i professionals de terceres persones sobre la rellevància, oportunitat o repercussió del projecte dins del seu àmbit.

Calendari

El termini de presentació de candidatures s’inicia el dilluns 8 de gener de 2018 a les 9.00 hores i finalitzarà el diumenge 8 d’abril a les 24 hores.

L’organització es reserva el dret d’allargar el període de convocatòria.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic a mitjan mes de novembre de 2018.

Drets i obligacions dels participants

La Fundació Carulla signarà un contracte amb l’autor o autors dels projectes guanyadors, en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi i de l’avaluació del projecte, i les condicions de difusió.

El termini màxim per executar els projectes guanyadors és de 18 mesos a partir de l’endemà de l’atorgament del premi.

La participació a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

El guanyador i els finalistes premiats es comprometen a complir els acords presos amb la Fundació Carulla i el seu equip de col·laboradors.

Els participants conservaran els drets de propietat intel·lectual dels seus projectes.

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes.