Desembre 2020 – juliol 2022

– Acompanyament cultural i empresarial dels premiats.