Del 3/2/20 al 21/2/20

El jurat tècnic fa la primera selecció de les candidatures rebudes.

Preseleccionats

– Entrevista personal amb el jurat tècnic, que fa proposta de millores.

No seleccionats

– Retorn per correu electrònic i derivació a Autoocupació.

Criteris de selecció.